Transformasi Percukaian Antara Pahit dengan Manis

Berdasarkan kajian terhadap beberapa buah negara di dunia, tidak semua barangan atau perkhidmatan akan dikenakan GST. GST boleh dilaksanakan terhadap bekalan bercukai, sama ada pada kadar lazim ataupun sifar.

Limpahan Bah di Thailand, Tempias kepada Malaysia

Penduduk negara ini harus bersedia menghadapi kekurangan bekalan makanan seperti sayur-sayuran, buah-buahan, ternakan seperti lembu, kambing dan ikan.

Keusahawanan Korporat Syarikat Sendirian Berhad

Ciri seorang usahawan-intra ialah mempunyai personaliti yang baik, berkemahiran tinggi, bertanggungjawab dan mempunyai sikap kepimpinan yang tinggi.

Transformasi Industri Kreatif Negara

Dana industri kreatif ini menawarkan jumlah pinjaman minimum sebanyak RM50 ribu sehingga RM5 juta dengan kadar faedah serendah dua peratus.

Patuh Syariah dalam Perbankan Islam

Alternatif kepada amalan sistem perbankan Islam kini telah wujud dalam beberapa bentuk di serata dunia, walaupun masih pada peringkat awal dan tidak semestinya dalam bentuk sebuah bank.