Pelaburan dan Pasaran Modal Patuh Syariah

Suruhanjaya Sekuriti menghendaki sekurang-kurangnya seorang penasihat syariah berdaftar dilantik untuk memberikan nasihat tentang semua aspek syariah yang berkaitan dengan produk tersebut, termasuk dokumentasi, penstrukturan dan pelaburan.

India Kuasa Baharu Ekonomi Dunia

Seperti kata Francis Fukuyama dalam The End of History, sejarah sudah berakhir kerana kemenangan fahaman Barat mengatasi yang lain. Keadaan itu disebut sebagai dunia kutub politik tunggal atau unipolar dengan Presiden George Bush sebagai bukan sahaja ketua negara Amerika Syarikat, tetapi pemimpin seluruh dunia.

India dan China Adikuasa Baharu Dunia

Hakikatnya, kedua-dua buah negara itu mampu berdiri sendiri, tanpa bergantung sepenuhnya pada mana-mana negara, malah berupaya mempunyai blok sendiri.

GST: Adakah Kita Sudah Bersedia?

Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada penulis Dewan Ekonomi yang banyak memberikan sumbangan makalah dan pembaca setia yang memberikan sokongan sepanjang saya diberi tanggungjawab sebagai editor majalah ini.

Impak Positif Pelaksanaan GST

Kadar cukai GST terdiri daripada tiga kategori, iaitu berkadar seragam, berkadar sifar dan barangan yang dikecualikan daripada GST.