Impak Kelembapan Ekonomi Global

Meskipun para pengeluar Jepun meningkatkan pengeluaran lebih cepat daripada jangkaan awal, namun pendapatan sukuan menunjukkan segala usaha dijejaskan oleh pengukuhan Yen.

Pasar Awam Gaya Baharu

Matlamat penswastaan pasar awam ini adalah untuk merancang dan menguruskan pergerakan operasi pasar awam ke arah yang lebih baik dan setanding perkhidmatannya dengan pasar raya yang lain.

Inisiatif Strategik Sektor Pelancongan

Pada tahun 2009, 28 juta orang pelancong asing dan 33 juta orang pelancong domestik telah menginap di seluruh hotel di Malaysia.

Prestasi Industri Plastik Negara Meningkat

Malaysia merupakan pengeksport terbesar barangan plastik yang mencatatkan nilai eksport sejumlah RM16.1 bilion pada tahun 2010 dengan kebanyakan produk dieksport ke negara Kesatuan Eropah, China, Hong Kong, Singapura, Jepun dan Thailand.

Akta Persaingan Meratakan Gelanggang Permainan

Akta Persaingan yang bakal dikuatkuasakan ini mengandungi beberapa peruntukan yang antara lainnya mencegah persetujuan antipersaingan dan tingkah laku yang bersifat tidak adil dalam kalangan pengamal pasaran yang dominan.